Elenor Sıvı Sabun Ambalajı

Ambalaj Tasarımı / Etiket Tasarımı – ETKİLEYİCİ, AKILCI ve REKABETÇİ

Ürüne özel ambalaj tasarımı. Gıda, temizlik ve non-food ürünleri için kutu, etiket ve ambalaj tasarımı.

Etiket veya ambalaj ürünün satışını doğrudan etkileyen en önemli unsurlardandır.

Ambalaj tasarımı; ürün özelliklerini, kalitesini ve vaadlerini öne çıkarmalıdır. Muadil ve rakip ürünler ile mutlaka karşılaştırılmalı, hedef kitlenin beklentilerine cevap verebilmelidir.

Ürünün markası, ürünün adı, ambalajı, fonksiyonelliği, ambalajın formu, rafta duruşu gibi tüm konular hassasiyetle belirlenmeli ve bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmelidir.

Etiket veya ambalaj tasarımı yapılırken, grafik ve görsel tasarımın ürünün özelliklerini öne çıkarmasına özen gösterilmelidir. Ürünün kalitesini ve işlevini net bir şekilde açıklamalıdır. Mümkün ise kanıtlamaya yönelik açıklayıcı ibareler olmalıdır.

Ayrıca markanın kurumsal imajını yansıtmalı ve bu imajı güçlendirmelidir. Hedef kitlenin satın alma gücü ve beklentileri iyi belirlenmeli ve çalışmalar bu doğrultuda ilerlemelidir.

Ambalaj ile ilgi diğer bir konuda ambalajın üretim/baskı sürecidir. Ambalaj teknolojisinin hızla gelişmesi her geçen gün yeni fikirler ve yöntemler doğurmaktadır. Bu yöntemler ve teknolojiler sürekli takip edilmeli ve ürüne uygun şekilde kullanılmalıdır.

Pazarın gerektirdiği rekabet ve yeniliklere uyum sağlamalı gerektiğinde gerekli değişiklikleri yaparak yenilenmeli ve rekabetin gerisinde kalmamalıdır.